Zrzut ekranu - przechwytywanie ekranu

Jak prawidłowo zrobić zrzut ekranu? (w Microsoft Windows)
 1. Klikamy klawisz "Print Screen" (PrtScn) na naszej klawiaturze w momencie, gdy chcemy zapisać zrzut całego ekranu (zrzut ekranu zostanie zapisany do schowka). Jeżeli chcielibyśmy zapisać do obrazka tylko zawartość okienka aktywnego programu (widoczne okienko otwartego programu) korzystamy ze skrótu "Alt + Print Screen. Poniżej ściągawka z rozmieszczenia przycisków na klawiaturze, w przypadku klawiatury w laptopie skorzystanie z przycisku "Print Screen" czasami wymaga wciśnięcia przycisku "Fn" (powinien on się znajdować po lewej stronie "Spacji").
 2. Następnie uruchamiamy edytor graficzny (np: Microsoft Paint Start > Programy > Akcesoria > Paint). 
 3. Teraz korzystając ze skrótu "Ctrl + V" (wklej) lub opcji "Wklej" z menu "Edycja" wklejamy nasz obrazek ze schowka.
 4. Możemy wykadrować nasz obrazek a następnie z menu "Plik" wybieramy opcję "Zapisz jako".
 5. Następnie wybieramy miejsce w którym chcemy zapisać zrzut, w miejscu "Nazwa pliku" wprowadzamy nazwę naszego zrzutu, z menu "Zapisz jako typ" wybieramy "JPEG" i klikamy "Zapisz".


Zrzut ekranu w systemie Windows Vista / Windows 7 możemy zrobić przy pomocy narzędzia "Wycinanie".
 1. Klikamy Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzie Wycinanie
 2. Teraz wybieramy rodzaj wycinka z rozwijanego menu (obok przycisku "Nowy")
  • wycinek dowolny: gdy wybierzemy ten rodzaj wycinku za pomocą kursora myszy możemy obrysować dowolny kształt który potem będzie można przechwycić;
  • wycinek prostokątny: tym razem przeciągając kursor tworzymy precyzyjny prostokąt;
  • wycinek okna: przy pomocy tej funkcji możemy przechwycić wybrane przez nas okno (dialogowe, przeglądarki itp.);
  • wycinek pełnoekranowy: wybranie tego typu powoduje zapisanie zrzutu całego ekranu (tak jak w przypadku przycisku Print Screen.
 3. Gdy zrobimy nasz wycinek klikamy w "symbol dyskietki" aby zapisać nasz zrzut.
 4. Następnie wybieramy miejsce w którym chcemy zapisać zrzut, w miejscu "Nazwa pliku" wprowadzamy nazwę naszego zrzutu, z menu "Zapisz jako typ" wybieramy "JPEG" i klikamy "Zapisz".


Można również skorzystać z dużej ilości programów które pozwalają na robienie zrzutów ekranu (np: IrfanView, ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz